Vad är härdat glas?

Du kanske har tänkt på eller märkt att det glas som finns i exempelvis bilrutor eller på många offentliga platser inte är av samma typ som det glas man har i fönsterrutorna hemma, eller som dricksglasen är gjorda av. Det är helt korrekt. Härdat glas är tillverkat med en speciell teknik som innebär att man avkyler glaset oerhört snabbt under tillverkningen, och inte låter det successivt svalna av som man annars gör i glastillverkning. Det innebär en annan sammansättning av glaset på mikronivå och gör att glaset får en annan struktur och lite andra egenskaper. Glaset blir både mer hållfast, och om det går sönder så sker det på ett annorlunda sätt som är säkrare för omgivningen. Här http://www.fsglass.se/hardat-glas/ kan du läsa på mer om härdat glas.

Var och varför används härdade glas?

Har du någon gång sett en bilruta gå sönder? Då kanske du vet att glaset inte blir till stora skärvor som skulle kunna skada en människa allvarligt. Istället granuleras rutan sönder och blir till bitar som på sin höjd skulle kunna orsaka små skärsår. På många offentliga platser använder man härdat glas, både av säkerhetsskäl och för att det ska hålla bättre.

Exempelvis busskurer, dörrar, på sjukhus och skolor och så vidare. Det finns regelverk som säger när man bör ha säkerhetsglas, exempelvis när en glasruta går från tak till golv och någon riskerar att av misstag springa in i glasrutan. Härdat glas är ungefär 4 gånger starkare än vanligt fönsterglas och är därför det självklara valet i många situationer när påfrestningarna på glaset är starka.

Vid byggnation, anlita en brandskyddskonsult

Vid all nybyggnation är det klokt att koppla in en brandskyddskonsult från början. Redan på ritbordet bör brandskyddet planeras in i form av brandtätning, branddörrar och brandcellsgränser. Det är absolut lättast att bygga in brandsäkerhet från allra första början i stället för att i efterhand börja ändra och justera. Ekonomiskt sett blir det billigare att anlita en brandskyddskonsult redan i planeringsstadiet då allt kan komma med på ritningen.

Kostnader för ändringar och ombyggnation i efterhand kan dra iväg och man får betala dyrt, enbart för att man ville spara lite på kostnaderna. Brandskyddskonsulten ger även rådgivning angående brandskydd i projektets alla skeden. Riskanalyser och byggnadstekniskt brandskydd beräknas så att inget ska lämnas åt slumpen. Brandskyddet är viktigt så att elden begränsas under så lång tid att man hinner evakuera och att brandkåren hinner komma på plats.

Kombinera flera brandskydd

En brandskyddskonsult vet precis var branddörrar, brandceller och brandtätningar bör vara placerade. Detta är viktigt för säkerheten i alla byggnader. En branddörr ska stå emot elden i 120 minuter, vilket innebär att brandkåren har tiden på sin sida. Dörrkarmen ska ha en speciell tätning för att utestänga rök och farliga gaser. Brandcell är ett avgränsat utrymme inom en byggnad där väggar, golv och tak ska stå emot brand under en viss tid. För lägenheter är det minst 60 minuter.

Brandtätning görs där ledningar, rör och ventilation går mellan olika rum och våningsplan. Här kommer brandskyddskonsulten in med sin specialkunskap om olika material. En effektiv brandtätning kan göra skillnaden mellan liv och död. Ett gott råd blir därför att vid all byggnation och renovering ta kontakt med en brandskyddskonsult som ser över brandskyddet ordentligt.